Στοιχεία της Επιχείρησης

Ατομική επιχείρηση

Αφμ 079464873
Αγοναριδου 5 νέος Κόσμος τκ 11744
Αθήνα 
Tηλ 6945562327